Hệ thống Nha Khoa Hà Nội

Nha khoa Kim - Nguyễn Văn Tiết, Bình Dương

GIỜ LÀM VIỆC
08:00 – 20:00  (Thứ 2 – Thứ 7)
08:00 – 16:00  (Chủ Nhật)
Trưa làm bình thường, giữ xe miễn phí, có chỗ đậu Ô tô

Nha khoa Kim - 191 Phú Lợi, Bình Dương

GIỜ LÀM VIỆC
08:00 – 20:00  (Thứ 2 – Thứ 7)
08:00 – 16:00  (Chủ Nhật)
Trưa làm bình thường, giữ xe miễn phí, có chỗ đậu Ô tô